เลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไรให้ตอบโจทย์สำหรับคุณ

รถเข็นผู้ป่วย

            สำหรับใครที่มีผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติอยู่ร่วมภายในบ้าน เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนกำลังมองหาก็คือรถเข็นผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือให้คนที่เรารักสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันรถเข็นผู้ป่วยหรือ wheelchair จึงมีให้เลือกหลากหลายทั้งรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานและราคา ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาว่าจะเลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน เลือกซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้คุ้มค่าคุ้มราคาและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยมากที่สุด

ประเภทของรถเข็นผู้ป่วย wheelchair 

            รถเข็นผู้ป่วย หรือที่เรียกกันว่าเก้าอี้ล้อเข็น  หรือ wheelchair  เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีรถเข็นผู้ป่วยหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้รถเข็นผู้ป่วยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

รถเข็นผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ( power wheelchair)

รถเข็นผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า power wheelchair เป็นรถเข็นที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนจากภายนอก มีทั้งแบบใช้แบตเตอรี่ หรือรถไฟฟ้า เป็นรถเข็นผู้ป่วยที่นิยมใช้สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เช่น กลุ่มที่ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมอง ไม่สามารถสั่งการร่างกายในการเคลื่อนไหวเองได้ หรือกลุ่มผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่กระดูกไขสันหลัง กระดูกคอ ตลอดจนกลุ่มที่เป็นอัมพาตทั้ง 4 ส่วน คือ ขาทั้งสองข้างและแขนทั้งสองข้าง

รถเข็นผู้ป่วยแบบธรรมดา  manual wheelchair

รถเข็นผู้ป่วยแบบธรรมดา หรือ manual wheelchair เป็นรถเข็นที่ใช้กำลังแขนของบุคคลในการเคลื่อนที่ มี 2 รูปแบบ คือแบบที่ต้องให้บุคคลอื่นเข็นเท่านั้น แบบนี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถเข็นรถให้ตัวเองได้ เหมาะสำหรับใช้ในสถานพยาบาลต่างๆ ที่ผู้ดูแลใช้เข็นผู้ป่วย และแบบที่ 2  คือผู้ป่วยสามารถกำลังแขนตัวเองในการขับเคลื่อน ซึ่งปกติแล้วจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเจ็บป่วยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนไหว แต่สมองยังสั่งการได้ดี สามารถสามารถบังคับเก้าอี้ล้อเข็นหรือรถเข็นได้ดี

อย่างไรก็ตามนอกจากการแบ่งตามประเภทหลักๆ ของพลังงานในการขับเคลื่อนแล้ว รถเข็นผู้ป่วยยังมีความหลากหลากของรูปแบบอีก เช่น รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งและปรับยืนได้ รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ ฯลฯ  ซึ่งคุณสมบัติของรถเข็นผู้ป่วยต่างๆเหล่านี้จะตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกรถเข็นสำหรับผู้ป่วยของแต่บ้านก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นและการใช้งานของแต่ละบุคคลประกอบด้วย

เลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไรให้ตอบโจทย์สำหรับคุณ

ใช้รถเข็นผู้ป่วยตามความจำเป็น

จริงอยู่ที่ว่า หากไม่จำเป็นใครเล่าจะอยากใช้รถเข็นผู้ป่วย แต่ก่อนเลือกซื้อรถเข็นเราต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ป่วยมีความจำเป็นจริงๆ ที่ต้องใช้รถเข็น เพราะหากบางคนยังพอจะเดินได้แต่เดินไม่สะดวกนัก เช่น เดินได้โดยการใช้ไม้เท้า เดินได้หากใช้วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ก็แนะนำว่าควรเลือกการเดินเพื่อฝึกกำลังไปด้วย และใช้รถเข็นผู้ป่วยเมื่อต้องไปไหนไกลๆ เพื่อช่วยทุ่นแรงก็เพียงพอ

เลือกรถเข็นผู้ป่วยที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย

ในกรณีที่ผู้ป่วยในความดูแลของคุณไม่สามารถเดินได้ แต่สมองยังสั่งการได้ดี และควบคุมรถเข็นได้ด้วยตนเอง การเลือกใช้รถเข็นผู้ป่วยที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ผู้ป่วยได้ออกแรงควบคุมรถด้วยตัวเองก็เป็นทางเลือกที่ดีในการฟื้นฟูร่างกาย

เลือกรถเข็นผู้ป่วยให้มีขนาดและน้ำหนักที่พอดีสำหรับผู้ป่วย

รถเข็นสำหรับผู้ป่วยมีหลากหลายขนาด ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะกับสรีระของผู้ป่วยได้ รถที่กว้างขวางจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย แต่ก็ไม่ควรเลือกที่กว้างจนเกินไปเพราะจะไม่ช่วยในการประคองตัวของผู้ป่วย  ควรเลือกขนาดที่พอดีทั้งความกว้างและความสูงในการวางตำแหน่งเท้าของผู้ป่วย

เลือกรถเข็นผู้ป่วยที่มีความคล่องตัวเวลาใช้ และการเคลื่อนย้าย

นอกเหนือจากการคำนึงถึงความสบายของผู้ป่วยเมื่อใช้รถเข็นแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงอีกข้อเมื่อจะเลือกซื้อรถเข็นผู้ป่วยก็คือ ความคล่องตัวของผู้ป่วยเมื่อใช้งาน และความสะดวกของผู้ดูแล เช่น หากผู้ป่วยและผู้ดูแลมีกิจกรรมนอกบ้านบ่อยๆ อาจจะเลือกรถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ น้ำหนักเบา เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวเมื่อเดินทาง

            จะเห็นได้ว่ารถเข็นสำหรับผู้ป่วยนั้น มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรูปแบบพลังงานในการเคลื่อนที่ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และราคา ดังนั้น หากจะเลือกซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วยสักคัน ควรพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งราคาที่เหมาะสม และการใช้งานที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล